Sterylizacja

Sterylizacja to działania mające na celu zniszczenie lub zahamowanie rozwoju drobnoustrojów. Eliminuje wszystkie, zarówno te wegetatywne, jak i przetrwalnikowe oraz zarodnikowe formy mikroorganizmów. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy – nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów (także wirusów) oraz ich form przetrwalnikowych.

W klinice Dental max stosuje się sterylizację nasyconą parą wodną pod ciśnieniem.

Wyjaławianie parą wodną przeprowadza się w autoklawach (aparatach ciśnieniowych), wyposażonych w przyrządy do pomiaru temperatury i ciśnienia oraz odpowiednie elementy zabezpieczające (zawory). Sterylizacja parowa to obecnie jeden z najlepszych sposobów odkażania narzędzi i instrumentów. Nasza klinika wyposażona jest w aparat ciśnieniowy wykonany z najlepszej jakości materiałów i komponentów, co gwarantuje solidność i niezawodność działania.

Proces sterylizacji musi byc stale kontrolowany, aby zagwarantować jego odpowiednią jakość biologiczną, fizyczną i chemiczną. Wskaźniki fizyczne, których używamy to termometry, karty kontrolne, menometry oraz kontrolki świetlne służące do określania stanu technicznego urządzenia.

Autoklawy wyposażone są w urządzenia rejestrujące te parametry. Wskaźniki chemiczne informują o osiągnięciu danych parametrów procesu sterylizacji poprzez zmianę barwy zawartej w nich substancji. Dzielą się one na:

a) zewnętrzne – szybko zmieniają barwę i są umieszczone na zewnątrz każdego opakowania, świadczą one o tym, że proces sterylizacji został przeprowadzony, 

b) wewnętrzne, które wkłada się do wnętrza pakietu. Te zmieniają kolor powoli, dostarczając informacji o osiągnięciu wszystkich parametrów sterylizacji,

Ostatnim typem wskaźników są wskaźniki biologiczne, które określają jaki stopień mikroorganizmów i ich przetrwalników został zniszczony w procesie sterylizacji. Wskaźniki te zawierają przetrwalniki wyselekcjonowanych szczepow bakterii, które cechują się wysoką odpornością na określony czynnik sterylizujący. W kontroli biologicznej wyróżniamy zewnętrzną – wykonywaną przez stację sanitarno-epidemiologiczną raz na kwartał oraz wewnętrzną, którą przeprowadza użytkownik autoklawu, co najmniej raz na miesiąc oraz po każdej naprawie sprzętu.

Wysterylizowane pakiety muszą być przechowywane w wyznaczonych szufladach lub szafach tak, aby nie uległy przerwaniu. Pakiety z uszkodzonym opakowaniem uważa się za niesterylne. Temperatura w pomieszczeniach, gdzie przechowuje się sterylne pakiety, powinna wynosić ok. 23ºC, wilgotność powietrza zaś powinna być zbliżona do 50%.