Dr Jan Nikodem Perek

Absolwent Oddziału Stomatologii i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, student Szkoły Głównej Handlowej.
Od 2004 Asystent i Doktorant w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Specjalizacja z Chirurgii Stomatologicznej. W 2011 zdobył Certyfikat Umiejętności Implantologicznych OSIS.
Uczestnik wielu kursów Polskich i zagranicznych w zakresie implantologii i protetyki, m.in. UCLA (California, USA), GiDE (Los Angeles,USA), University of Gothenburg (Szwecja).
Wykładowca i prowadzący kursy dla lekarzy (AstraTech, Nobel Biocare) 
Doświadczony implantolog, który wszczepił już ponad 2000 implantów. Pomaga swoim pacjentom odzyskać uśmiech również dzięki wiedzy i umiejętnościom z zakresu protetyki oraz implantoprotetyki. Ceniony wykładowca na specjalistycznych szkoleniach dla lekarzy. Pacjenci szanują dr Perka za bezpośredni styl rozmowy oraz jak to mówią „podejście z sercem na dłoni”.