Dr Piotr Lipnicki

Piotr Lipnicki ukończył studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunkulekarsko – dentystycznym. W czasie studiów był aktywnym członkiem koła naukowego w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej. Brał czynny udział bardzo licznych kongresach, sympozjach i zjazdach szkoleniowych w Polsce jak i za granicą z dziedziny chirurgii i implantologii.

Interesuje się nowymi technikami w chirurgii stomatologicznej w zakresie implantologii i sterowanej regeneracji tkanek. Czynnie angażuje się w pracę i powiększanie swojej wiedzy i umiejętności. Jest osobą otwartą, sumienną i bardzo zaangażowaną.